Centrum Dietetyczne ProVitao Infolinia czynna od poniedziałku do piątku od 8:00 do 20:00

Oferta dla firm

Nasze Centrum Dietetyczne oferuje szeroką gamę współpracy w zakresie zdrowego odżywiania mediom, firmom, zakładom pracy i innym. W naszej ofercie znajdziecie Państwo: 


• szkolenia i wykłady związane z właściwym odżywianiem się, 

• przygotowywanie materiałów edukacyjnych (ulotek, broszur) dotyczących tematyki żywności i żywienia, 

• sporządzanie artykułów i materiałów do gazet, czasopism, 

• określanie wartości odżywczej menu restauracji, 

• ustalanie i modyfikowanie jadłospisów dla placówek żywienia zbiorowego, 

• pomoc w prowadzeniu dokumentacji żywieniowej placówek żywienia zbiorowego (sanatoria, domy pomocy społecznej, szpitale, przedszkola, szkoły), 

• współpraca z firmami cateringowymi, 

• planowanie i nadzorowanie opartego na podstawach naukowych żywienia indywidualnego i zbiorowego grup ludności. 

Oferta dla firm - provitao

Oferta dla Ciebie